Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Helene Bjerno · læge

  Rituel omskæring kan aldrig gøres forsvarlig.

  Tak for et fint lægefagligt input i debatten. Der er næppe nogen tvivl om, at den forskning som bl.a. SST ligger til grund for at nævne, at rituel drengeomskæring ikke skulle være tilstrækkeligt skadeligt til et forbud er præget af meget alvorlig underrapportering.
  I Danmark ser vi at forsøg på at foretage valide registreringer af de rituelle omskæringer konstant modarbejdes især fra de religiøse omskæringsmiljøer ligesom vi ser at lovgivningen til stadighed ikke overholdes trods det er strafbart ikke at registrere medvirken til denne religiøse procedure.
  Der er således en klar diskrepans mellem hvad ubrugelige, pseudovidenskabelige studier viser og hvad den kliniske erfaring er for de læger, der modtager de skadede børn kan berette om.
  Man vælger af politiske årsager gang på gang ikke at lytte til lægerne.

  Det er dog evident at en religiøs operation (ja det burde ikke kunne forekomme at de to ord skulle kombineres) på et nyfødt barn aldrig kan blive mindre risikofyldt end samme procedure på en voksen.
  Alene derved at det blodtab som er grænsen for at babyen kommer i livsfare i værste fald ikke kan reddes trods akut blodtransfusion etc. er ganske minimalt mens et tilsvarende blodtab ved en omskæring af en voksen mand knapt nok vil kunne mærkes.
  Det samme gælder risiko ved infektion.
  Infektion og blodtab er de to grundlæggende komplikationer som selv den dygtigste læge aldrig vil kunne forhindre 100% når man anvender kirurgiske indgreb.
  Alvorlige komplikationer heraf vil således aldrig 100% kunne forebygges uanset hvad man gør når man tillader at skære i nyfødte babyer.
  Dertil kommer naturligvis komplikationer til bedøvelse.
  Aktuelt foregår alt for mange rituelle omskæringer uden adækvat bedøvelse og man må påregne at børnene i varierende grad får smertetraumer og kendte senfølger heraf som DASAIM har beskrevet i deres høringssvar aktuelt.
  Det er evident iht. DASAIM at eneste forsvarlige anæstesi er GA. Dvs. generel anæstesi= fuldbedøvelse.
  Dvs. skal man sørge for at leve op til en ansvarlig smertelindring kræver det at al rituel omskæring udført af religiøse kvaksalvere så som moheller og lign. ophører totalt ASAP idet sådanne religiøse kvaksalvere altid vil påføre børnene uacceptable smertetraumer idet de på ingen måde besidder bare i nærheden af den nødvendige lægelige ekspertise.
  Det vil givet også medføre en debat om hvorvidt man overhovedet kan tillade at omskæring pågår overfor nyfødte. Idet det at lægge en rask nyfødt i GA måske nok er praktisk muligt såfremt dette udføres af en meget erfaren anæstesiolog med særlig pædiatrisk erfaring. Men i praksis vil man argumentere lægevidenskabeligt for at man må ophøre totalt med at omskære på 8.dagen iht. den alt for store risiko, som GA alt andet lige medfører for en nyfødt.

  Men helt grundlæggende har Lægeforeningen jo allerede meldt helt klokkeklart ud.
  Så klart så det ikke burde være muligt at tage fejl af.
  Rituel omskæring er ikke etisk forsvarligt.
  Det er et uetisk indgreb, der ifølge Lægeforeningen aldrig bør føretages på børn.

  Så kan vi diskutere statistikker, komplikationsfrekvenser, anæstesi, smertetraumer osv. op og ned ad stolper.

  Men det er ikke muligt at konvertere et etisk uforsvarligt indgreb til noget, der fortsat kan bakkes op af lægestanden - uanset hvad man gør.

  Det må politikkerne bare holde sig klart.
  At lægeetikken her er alvorligt brudt og ethvert forsøg på at fikse dette vil slå fejl.

  Dernæst må man holde sig for øje, at selv forsøg på at udføre et uetisk indgreb under "forsvarlige forhold" - (en sætning der i sig selv er fagligt nonsens) vil slå fejl.

  Vi har allerede set alene her i Norden men også i alle andre vestlige lande, at nogle af de allermest alvorlige komplikationer så som dødsfald og alvorligt skadet penis netop er sket via lægeudført rituel omskæring.

  Det gælder den baby der døde i Norge for kun få år siden. Dette var lægeudført.
  Det gælder den baby, der netop har fået alvorlige 3.gradsforbrændinger på sin babypenis i forbindelse med endnu en lægeudført rituel omskæring i Sverige, oktober 2018. Dvs. lige nu.

  Hvis I som politikere ønsker at opretholde rituel drengeomskæring via lægestanden så vid at det ikke kommer til at kunne opretholdes til evig tid. I må vide at Lægeforeningen allerede har klarlagt helt utvetydigt at rituel omskæring af børn er uetisk og at der skal arbejdes hen imod en eliminering af proceduren. Dvs. ikke nogen tilpasning men et totalt ophør.

  Dernæst at de meget alvorlige komplikationer ikke kan forebygges når man vælger at udføre religiøse indgreb på helt små børn hvilket erfaringen taler klart om.

  De meget alvorlige komplikationer har vi netop set ved lægeudførte rituelle omskæringer allerede inkl. en række nærdødsfald blandt rituelt omskårede børn - lægeudførte/lægeassisterede - i Danmark de senere år.

  Opretholder i status quo evt. med visse justeringer vil det kun være et spørgsmål om tid før flere skandalesager dukker op som vi har set i hele Norden og alle andre vestlige samfund hvor rituel omskæring af børn fortat pågår - og iht. debatten vil disse ikke fremover på under mediernes radar.

  I vil som politikere bliver holdt direkte ansvarlige af befolkningen iht. hvad I vælger at stemme for aktuelt.
  God arbejdslyst!

Prøv civilsamfund gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement