Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Annelise Lauridsen · Tidl. handelsoverlærer, sygemeldt fleksjobber

  Fantastisk god artikel, der virkelig giver et indblik i sundhedsvæsenets problemer! Tak !

  Citat:
  "Af Morten Sodemann
  Professor, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

  Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at de store sygehuse opretter tværgående behandlerteams til "funktionelle lidelser", men idéen risikerer, modsat hensigten, at blive en opportun undskyldning for sundhedsvæsenets utilstrækkelighed i forhold til en voksende gruppe af ganske almindelige patienter, der i takt med stigende specialisering ikke får den hjælp, de har brug for i tide.

  Man er ikke funktionelt syg, bare fordi man ikke er blevet undersøgt godt nok. "
  Citat slut.

  ... eller for den sags skyld, så er man heller ikke funktionel syg, bare fordi den/de læge(r), som man har konsulteret, ikke har haft kendskab til en given sjælden sygdom, hvorved der kan gå mange år, inden skaderne for manglende diagnosticering og behandling dukker op - og når disse skader opstår, så bliver det belejligt for sundhedsvæsenet at smide patienten i skraldespanden med betegnelsen "funktionelle lidelser". Danske læger ønsker ikke kritik og gider ikke patienter, der tillader sig at klage over forkert behandling. Hvor er de ansvarlige, når sundhedsvæsenet på den måde går i selvsving?

  Manglende diagnostik har gennemgribende konsekvenser for patienterne, og det gælder ikke alene patienter, der tilhører sjældnegruppen.

  "KONSEKVENSERNE AF DEN manglende diagnostik, koordination og behandling er mange, f.eks. et unødigt tab af funktionsevne, mistet livskvalitet – og i værste fald mistede leveår; tabte udviklings-, uddannelses- og arbejdsmæssige muligheder; manglende udnyttelse af allerede eksisterende effektive behandlingstilbud; manglende udnyttelse af specifik og målrettet effektiv rehabiliteringsindsats; mangelfuld kompenserende og støttende indsats; manglende vidensopsamling; mindre forskning; og uudnyttede muligheder for forbedret undervisning og uddannelse af sundhedspersonale og patienter."
  https://www.berlingske.dk/kommen.../de-sjaeldne-svigtes-igen

Prøv justits gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement