Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Bente Stenfalk ·

  Fhv. læge Stig Gerdes' kommentar

  Forskningscenter for Funktionelle Lidelser Står for Sundhedsfaglig Falliterklæring og Økonomisk Katastrofe

  Forskningscenter for Funktionelle Lidelser (FFL) tager fusen på det danske samfund, som skrædderne tager fusen på kejseren i eventyret Kejserens Nye Klæder, og jeg håber, det ender som i eventyret med, at FFL, som skrædderne, flygter ud af landet.

  Funktionelle Lidelser (FL) er en cancerknude, der er ved at ødelægge det danske sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsen har lagt 23 somatiske sygdomme ind under FL, en uforståelig og absurd beslutning, eftersom FL er en forskningsdiagnose, der ikke er anerkendt af WHO. Det er et faktum, at antallet af FL er NUL. Det bør sundhedsstyrelsen (SST) anerkende. De 23 somatiske sygdomme, der fejlagtigt er lagt under FL, kan dermed diagnosticeres og behandles korrekt. Dette vil spare patienterne for mange unødvendige lidelser, og det offentlige for mange udgifter til langtidssyge, flexjob, førtidspension, medicin, unødvendige indlæggelser og undersøgelser osv. Det vil til gengæld øge forsikringsselskabernes udgifter til erstatninger og pensioner, samt nedsætte kommunernes indtægter fra refusioner - under alle omstændigheder besparelser og retfærdig fordeling af udgifterne.

  En bedre uddannelse af sundhedspersonalet skal muliggøre den rette diagnostik og behandling. Mindst 50.000 borgere er modstandere af FFL, under 500 er tilhængere. Det bør Sundhedsstyrelsen tage ad notam, ligeledes, at korruption og lobbyisme ikke skal diktere udviklingen i sundhedsvæsnet.

  For at patienterne, der har fået diagnosen FL, kan blive maksimalt informeret om deres diagnose, vil jeg opfordre til, at de henvender sig til en af de 29 patientforeninger, der nævnes herunder.

  I Forslag til etablering af Center for Komplekse Symptomer i Region H, fra juni 2017 anføres, at det samlede sundhedsbudget i Danmark i 2015 var ca. 115 mia. Kr., heraf udgør udgifterne til FL 10-20%, svarende til 11-22 mia. kr.. Ydermere skal der oprettes 5 regionale centre, ét i hver region, som skal tage hånd om de syge med "Komplekse Symptomer". Det er forsøgt tidligere med HPV- bivirknings ramte, men det blev en fiasko. Patienterne blev væk, fordi de blev fejldiagnosticeret, fejlbehandlet, nedgjort, latterliggjort og opfattet som "psykiske tilfælde". Der er overhovedet ikke behov for regionale centre, fordi de eksisterende somatiske afdelinger, i samarbejde med almen praksis, bør kunne håndtere de 23 somatiske sygdomme. Sundhedspersonalet skal blot uddannes i diagnostik og behandling af disse. Der frigøres således 11-22 mia kr., der kan omfordeles til andre sundhedsopgaver.

  Det vil føre for vidt med en samfundsøkonomisk beregning, der sammenligner den behandling patienterne får under FFL med den behandling, de burde få. Men, lad os tage et letforståeligt eksempel: En borrelia-infektion koster ca. 100 kr. at behandle og helbrede, hvis den diagnosticeres, når patienten møder sundhedsvæsnet første gang. Hvis patienten derimod diagnosticeres som FL, fordi lægen ikke tager det kliniske billede med i vurderingen, men kun den uduelige Elisa test, vil patienten udvikle kronisk borreliose (Borrelia og syfilis spirokæterne ligner hinanden meget. Borrelia er ikke fuldt anerkendt i Danmark, syfilis er). Patienten vil ende svært invalideret og kan miste tilknytning til arbejdsmarkedet samt ende på førtidspension. Dette er meget dyrt for samfundet i unødvendige undersøgelser og indlæggelser samt udgifter til pension, hjælpemidler o.a.. En så syg patient koster årlig 250-300.000 kr.. Dertil kommer det menneskelige aspekt med tragiske livsforløb i form af invaliditet og økonomisk ruin.

  At få diagnosen FL betyder for langt hovedparten af patienter en uhyrlig og mareridtsagtig færd gennem sundheds- og socialvæsenet, der forværrer deres somatiske sygdomme og ofte påfører dem et belastningssyndrom (PTSD) samt medfører voldsomme familietragedier.
  De 29 patientforeninger er, i samarbejde med undertegnede, i færd med at samle materiale mod FFL og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) for at gøre opmærksom på, hvilke uhyrligheder diagnosen FL afstedkommer. STPS har indtil nu modtaget ca. 250 sygehistorier, men styrelsen har hverken svaret på henvendelserne eller givet tilbagemelding vedr. forventet svartid. De første henvendelser modtog STPS den 4. august, 2018, så de må have travlt. Personligt har jeg klaget over FFL til STPS, fordi de er til fare for patientsikkerheden. Ligeledes har jeg klaget over Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Sundheds- og ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen, fordi han er til fare for patientsikkerheden ved at støtte FFL samt for hans håndtering af HPV-vaccinerne.


  De 29 patientforeninger står bag en underskriftsindsamlingen mod Funktionelle Lidelser. Se link: https://www.skrivunder.net/din_patientsikkerhed


  Borgernes kommentarer til underskriftindsamlingen kan ses på:
  http://me-foreningen.dk/wp-content/uploads/2018/10/Kommentarer-underskriftsindsamlingen-2.pdf

Prøv transport gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement