Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Arne Hastrup · Biolog

  Fornøjelses- og trofæjagt på de globalt truede andearter, Fløjlsand og Havlit

  Den frie jagt på havet gav i tidligere tider den fattige kystbefolkning mulighed for ved strand- og til dels havjagt, at udnytte de dengang store forekomster af ænder, gæs og vadefugle.

  Denne fuglejagt var et vigtigt supplement til en ofte meget proteinfattig husholdning og jagten var derfor alene begrundet i fuglenes kødværdi.

  Med den store velstandsstigning i 1960´erne undergik strand- og havjagten store forandringer - og blev på meget kort tid, en fritidsjagt, hvor det at opsøge og skyde fuglene var det vigtigste. Hurtiggående motorbåde, mopaer, kunne nu nå ud til de store dykandeflokke langt fra land. Ufatteligt store mængder edderfugle blev forstyrret, skudt og anskudt. Se blot tallene i vildtudbyttestatistikken.

  Følger man debatten på de sociale medier ses det , at havjagten på de marine dykænder nu også er blevet en trofæjagt, hvor jægeren får udstoppet den skudte Havlit til fremvisning som en anden bukkeopsats. Fornøjelsen – sporten ? - ved at skyde flere arter og mange fugle fremhæves også af jægerne.

  På de sociale medier ser man ofte fotos af parader – trofæfremvisning ! – af skudte dykænder

  For mig at se er det et åbent spørgsmål om havjagten som den praktiseres idag, på de marine dykænder , er legaliseret i den gældende jagtlovgivning, når formålet først og fremmest er fornøjelses-, sports- og trofæjagt ? En skærpende omstændighed er det naturligvis, når jagten tillige også omfatter globalt truede arter, der er rødlistede, som Fløjlsanden og Havlitten. Edderfuglen er i dag næsten truet.

  Biodiversitet
  Stor biologisk mangfoldighed, biodiversitet, forudsætter, at økosystemernes fødekæder og dermed de forskellige plante- og dyrearters bestande, er intakte og interagerer på normal vis.

  Det er derfor en trussel mod den biologiske mangfoldighed i vores havmiljø, når bestandene af de marine dykænder, Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Bjergand og Havlit samlet set udvikler sig i en meget negativ retning. Årsagerne til denne uventede og unormale situation kan være mange; men er primært menneske forårsaget.

  Danmark har igennem FN´s Verdensmål forpligtiget sig til at sikre biodiversiteten - også i vores havområder.

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement