Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Nikolaj Schulz · Chefjurist

  Evalueringen bør anledning til betydelige ændringer

  Helt centrale konklusioner i evalueringen er bl.a.:

  1. I de danske modeller er der brugt en lineær sammenhæng mellem Kd (lysdæmpning) og N. Denne lineære sammenhæng eksisterer ikke i virkeligheden.

  2. Det er ikke sandsynligt, at Kd som den eneste indikator dækker betingelser for den nødvendige genopretning af ålegræs.

  3. Kd er en mindre uegnet indikator i de fleste kystvande. Kd bør ikke anvendes til fastlæggelse af MAI.

  4. Der skal bruges regionaliseret MAI. Typologien er ikke finmasket nok og grænseværdien er fastlagt ens (3.6 mg/m³ klorofyl a). Begge dele er et væsentligt problem.

  5. Fosfor er maskeret i den statistiske model

  6. I den statistiske modellerings tilgang giver for eksempel brug af Kd i nogle tilfælde umulige N belastningsreduktionskrav på over 100%.

  7. Der er ikke lavet analyse af usikkerhederne eller variationen af de vurderede parametre, i særdeleshed N-tilførslen i den statistiske model.

  Ovenstående er en massiv kritik af den statistiske model. Der ud over, så er det klart, at der skal ske opdeling af typologien, det er sommertilstanden, der skal vurderes, fosfor er inddraget utilstrækkeligt og hele artsfamilien til ålegræsfamilien skal bruges. Ikke kun ålegræs. Der er rigtig mange ting, der burde få væsentlig betydning for MAI.

  Det er rigtigt, at Danmark i roses. Det skal bestemt bemærkes. Jeg har desværre også en ide om, at det skal ses på baggrund af, at mange andre EU-lande sakker væsentligt bagefter.

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement