Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • poul brandt jensen ·

  Det er stadig forkert at Timemodellen ikke kan gennemføres med DSB's nye tog

  Uanset hvor tit Kim Christiansen siger at DSB's køb af fjerntog (200 km/time) medfører at timemodellen er død, så er det stadigvæk forkert.

  Timemodellen kan endda implementeres BILLIGERE med tog der kører 200 km/time (fjerntog) end med højhastighedstog (250 km/time)
  .
  DSB har således gjort det eneste rigtige!

  Overblik
  Forudsættes at Togfondens fase 1 og 2 samt Hastighedsopgradering Ringsted-Odense bliver implementeret som allerede planlagt vil situationen være:

  København-Odense: Timemodellen kan uden videre gennemføres med fjerntog (200 km/time).
  Aarhus-Aalborg: Timemodellen kan uden videre gennemføres med fjerntog, måske endda med stop i Hobro.
  Odense-Esbjerg: Timemodellen kan uden videre gennemføres med fjerntog (200 km/time)..
  Odense-Aarhus: Timemodellen kan gennemføres med fjerntog (200 km/time), hvis der opgraderes for 1-2 mia. kr.

  Da det set over en 30 årig periode vil koste ca. 5 mia. kr. mere at indkøbe og anvende højhastighedstog (250 km/time) frem for fjerntog (200 km/time), vil det således være langt billigere at foretage den nødvendige ekstra 1-2 mia. kr. hastighedsopgradering Odense-Aarhus.

  Detaljerne:

  København-Odense
  I beslutningsgrundlaget for hastighedsopgradering Ringsted-Odense indgår bl.a at hastighedsopgradere storebæltstunnelen og 45 km på land af strækningen Ringsted-Odense, i stedet for som oprindeligt planlagt kun at opgradere Storebælt og en 4 km strækning vest for Ringsted. Der opnås derfor en ”ekstra” rejsetidsbesparelse på omkring 2 minutter.
  DSB har tidligere beregnet at et fjerntog skal bruge 1 minut og 51 sekunder mere end et højhastighedstog på at køre København-Odense. (DSB Fremtidens Tog – 2014 – side 33). Hvilket ret præcist svarer til den ekstra rejsetidsbesparelse Banedanmark har opnået.
  Man må derfor konkludere at Timemodellen uden videre er opfyldt på strækningen København-Odense med tog der har en maksimal hastighed på 200 km/time.

  Aarhus-Aalborg
  Da der mellem Aarhus og Aalborg ikke vil forekomme strækninger som tillader mere end 200 km/time, vil DSB’s nye tog uden videre kunne køre efter timemodellen på denne strækning.
  Faktisk er det på denne strækning en stor fordel at anvende fjerntog (200 km/time), da disse tog har en større accelerationsevne end højhastighedstog (250 km/time). Paradoksalt nok er fjerntog således hurtigere end højhastighedstog! Ja faktisk vil der være tid til at standse i Hobro foruden Randers, og stadig opfylde timeplanen.

  Odense-Esbjerg
  Ifølge Togfonden DK side 63 kan timemodellen uden videre opfyldes på denne strækning med tog der kører 200 km/time.

  Odense-Aarhus
  For denne strækning har DSB beregnet at et tog der kører 200 km/time skal bruge 2 minutter og 9 sekunder mere end et tog der kører 250 km/time. (Hertil kommer i øvrigt at DSB mener at et højhastighedstog skal bruge 1 minut ekstra på ophold i Odense i forhold til et fjerntog). Tilsvarende er i Togfonden DK side 63 anført at et fjerntog har en køretid på 56,3 minutter, altså kun 1,3 minut mere end nødvendigt for at opfylde timemodellens krav om 55 minutters køretid på denne strækning.
  For at betjene strækningen med fjerntog behøves således en køretidsreduktion på 1,3 – 2,2 minutter og det er derfor nødvendigt at foretage ekstra opgraderinger.

  Pris for ekstra opgraderinger Odense-Aarhus
  Ekstra reduceret køretid kan opnås med en række mindre opgraderinger på de dele af strækningen, hvor der ikke allerede er planlagt hastighed på 200 km/time eller mere f.eks.:
  - hastighedsopgradering til 160/180 km/time gennem Horsens. Koster 0,3 mia. kr., sparer ca. 0,3 minut.
  - yderligere opgradering Fredericia-Børkop.
  - opgradering af de tilstødende strækninger til ny bane på Vestfyn (alle Superlyn kan udnytte det)
  - opgradering Hasselager-Aarhus

  Antageligvis koster dette i størrelsesordenen 1-2 mia. kr.
  Alternativt kan anlægges en ny bane udenom Horsens til 1,9 mia. kr. hvilket resulterer i 2,2 minutters sparet køretid (Togfonden DK side 63, inkl. 50% NAB tillæg, 2013 priser).
  Det kan således konkluderes at det højest vil koste 1-1,9 mia. kr. at foretage de nødvendige opgraderinger.
  Vælges det at implementere timemodellen med fjerntog (200 km/time), kan ¼ - ½ mia. kr. spares på kun at opgradere strækningerne omkring Vejle Fjord til 200 km/time i stedet for 250 km/time.

  Pris for højhastighedstog
  Højhastighedstog er af DSB vurderet til at koste 35% mere i anskaffelse end fjerntog, mens vedligehold er næsten dobbelt så dyr. (DSB Fremtidens tog – 2014 – side 31).
  Alene den ekstra udgift til selve anskaffelsen af togsæt vil dermed være omkring 1,25 mia. kr. (50 togsæt á 100 mio. kr. pr stk. i stedet for 75 mio. kr. pr stk.).
  DSB har ligeledes beregnet at det vil koste 300-400 mio. kr. pr år ekstra at indkøbe og anvende højhastighedstog. Svarende til en nutidsværdi for 30 års drift i størrelsesordenen 5 mia. kr. Altså 5 mia. kr. mere end hvis der anvendes fjerntog!

  Link til dokumentet hos Transportudvalget:
  http://www.ft.dk/sam.../20171/almdel/TRU/bilag/165/index.htm

Prøv kommunal gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement