Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Gunnar Madsen · frihed eller tvang

  frihed eller tvangslignende forhold?

  ...vigtig diskussion om kulturstøttens formål og præmisser. I min optik kan der advokeres politisk legitimt for både bestillingsværker og støtte til "fri kunst".
  Den samme diskussion har vi jo på forskningsområdet, på sundhedsområdet og flere andre steder i samfundslivet. Spørgsmålet er derfor ikke, om "de, der betaler, har ret til at bestemme musikken", det har de jo indlysende både ret og især magt til. Spørgsmålet er, om det er en klog udnyttelse af ressourcerne. Blandt andet fordi denne tilgang fører til, som Bjarke rigtigt anfører, at alle samles på midten eller samles, hvor støtten giver mest mulig pay back til støttegiver. Der er vel også en velvoksen flig af samme problematik i de diskussioner, der har været - eller er - om DRs rolle og forpligtigelser. Her er der mange politikere, der ønsker et DR, der afholder sig fra en markedsorienteret virksomhed til fordel for ren public service. Om nogle af disse mange politikere så samtidig er de samme, der står bag tendensen til, at kunststøtten skal have et specifikt formål udover de individuelle kunstneriske mål, kan jeg ikke vide. Blot konstatere, at vi synes at mangle enighed i tilgangen til problematikken. Jeg går ind for støtte til den frie og uafhængige kunst. Ingen tvivl om det. Men om jeg går ind for at statslig støtte er livsvarig, er jeg ikke så sikker på. man kunne da sagtens forestille sig, at de modeller, som vi indenfor den rytmiske musiks område hylder - hvor kunststøtten sigter mod kunstnerens selvstændiggørelse og uafhængighed fra statens øvrige interesser - kunne spredes til andre kunstområder. Ligesom man kunne se den omvendte udvikling. Min pointe her er, at det måske kunne gavne alle, hvis vi havde en kunststøttepolitik, der klarere skælnede mellem "bevaring af kultur og udvikling af kunst"! Der er ofte så store forskelle i de bagvedliggende interesser og sigtepunkter på de 2 indsatsområder, at den ene model skygger for den anden. Som at spise suppe med kniv og gaffel og spise oksesteg med en ske! Helt basalt må vi politisk spørge os selv, om vi tror på, at menneskers frie udfoldelser er et fælles kulturelt gode, eller om man kun værdsætter de udfoldelser, man selv har bestilt. De fleste, der blot een gang har sagt til sit barn: "gå nu ud og leg", og efterfølgende har nydt godt af barnets personlige udvikling (og roen, mens barnet legede!!), kender svaret: frihed ER bedre end tvang!

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement