Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Karin Zimmer · Praktiserende læge og Formand for PLO Hovedstaden

  Almen praksis' rolle ift kommunale akutfunktioner.

  Udsagnet
  "Vi er klar over, at det er nødvendigt at gentænke hele økonomien på sundhedsområdet, hvis vores erfaringer med akutteamet holder.
  De nuværende rammer er ikke holdbare, hvis kommunerne udvider servicen, blot for at der så kan spares i en anden sektor."

  kan jeg kun være enig med frikommunerne i. Det ville derfor være sympatisk hvis samme kommuner gik forrest og forhandlede en aftale på plads med PLO Hovedstaden om de opgaver for almen praksis i samarbejdet med akutteamet, som ikke i dag er omfattet af den overenskomst lægerne, som private virksomheder, arbejder under. Hvis man vil have hele den tværsektorielle trekant til at fungere, må man anerkende at den ene part, almen praksis, arbejder i et aftalebaseret system.
  Det er derfor også en tilsnigelse at den tværkommunale akutfunktion er bygget op i fælleskab med PLO, al den stund at frikommunerne indtil nu ikke har kunnet eller villet indgå en aftale om udvidet tilgængelighed hos - og de nye opgaver for - praktiserende læger, som en kommunal akutfunktion, hvis den skal fungere som tiltænkt, skaber.
  Planer om f.eks at invitere 1813 til at sikre lægedækning i akutfunktionerne 24/7 og dermed omgå borgerens egen læge (for at spare penge?), skaber hverken værdi for borgeren eller giver i længden den forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser, der budgetteres med. Der er tung evidens for at den relation og kontinuitet borgeren opnår hos egen læge, forebygger indlæggelser og forværring af kronisk sygdom.

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal