Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Peter Hansen · Menneske

  Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forvares.

  CITAT" Hvis der opstår tvivl om, hvilken myndighed der er ansvarlig for bevilling/betaling af et nødvendigt behandlingsredskab/hjælpemiddel, må tvivlen ikke komme borgeren til skade. Derfor må den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren levere behandlingsredskabet/hjælpemidlet, hvorefter spørgsmålet om betaling må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder." CITAT slut https://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/vokseomradet/behandling-og-genoptraening/sporgsmal-svar-og-gentraening-og-behandling/behandlingsredskab-eller-hjaelpemiddel

  Sundhedsstyrelsen
  CITAT" Hvis sygehuset og kommunen er uenige om, hvem der skal betale for et behandlingsredskab eller hjælpemiddel, må det ikke komme borgeren til skade. Det betyder, at den myndighed (kommune eller region), der har tættest kontakt til borgeren skal udlevere det nødvendige, indtil der er en afklaring." CITAT slut

  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/patientinfo-og-rettigheder/hjaelpemidler

  SPØRGSMÅL.:

  Hvordan kan et retssamfund bryste sig af, at borgernes retssikkerhed holdes i hævd, når embedsmænd/kvinder i de forskellige kommuner, overrider hvad både Folketing og Sundhedsstyrelsen kræver og mener?

  Hvordan kan embedsmænd/kvinder med deres respektive ledelser fortsætte i det uendelige, med ulovlig og privat fortolkning af regler og love som politikerne fastsætter? Helt uden nogen form for konsekvens.

  Hvem kan forklare: Hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares.

  Med venlig hilsen

Prøv sundhed gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement