Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Allan Christensen · Kemiingeniør

    Pesticider, økologi, traditionel udviklet ny teknologi og disrespekten over for alle der har ydet en indsats for at begrænse produktionen af animalske fødevarer og dennes ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten.

    Det er en ulykke af dimensioner om pesticider, antibiotika, væksthormoner, gensplejsning, stråforkortere, kunstgødning, kunstvanding, syntetisk kød, syntetiske kemikalier, små bure, og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig animalsk produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så mange lønforhøjelser, skattelettelser, velfærdsgoder, afgiftsnedsættelser, dyrtidsportioner, tilskudsordninger, grønne omstillinger, miljøteknologier, renere teknologier, ressourcebesparende teknologier, miljøingeniører, miljøøkonomer, holismer, liberalismer, cirkulære økonomier, og sociale retfærdigheder med så uventet få ødelæggende konsekvenser for biodiversiteten, naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, denne verdens fattigste mennesker, vandmiljøet, luftmiljøet, havmiljøet, arbejdsmiljøet, grundvandet, undergrunden, litosfæren, biosfæren, stratosfæren, atmosfæren, ozonlaget, ionosfæren, troposfæren, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal