Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • arne lund ·

  Ridefogedsamfundet

  Venstre har altid været på nakken af dem, der ikke knoklede den fulde arbejdstid - og helst lidt mere til. Var folk arbejdsløse el. lign., så var det deres egen skyld, og så måtte de forsørge sig selv, evt. med families eller venners hjælp. Det var ikke noget der kom samfundet ved.
  Venstre hylder nattevægterstaten, hvor de, der ikke kan klare sig selv under arbejdsløshed, sygdom eller andet, må hente hjælp hos Frelsens Hær, hattedamer, privatfilantropiske fonde.
  Venstre har aldrig lagt skjul på, at målet er at afvikle velfærdssamfundet. Husk lige på hvad Claus Hjorth sagde, da Fogh-regeringen tiltrådte i 2001: Den offentlige sektor skal skrumpe 5 pct. hvert år. Så er der tid til i ro og mag, at omstille samfundet til en stedse større privat sektor.
  Det protesterede centrum-venstre mod dengang. I dag har Socialdemokratiet taget Venstres politik til sig, jvfr. Camilla Frandsen, der henviser til den ærkesocialdemo-kratiske Herlev Kommunes afvisning af næsten alle ansøgninger om forlængelse af
  sygedagpengene. Kommunen kunne godt administrere til fordel for de sygemeldte, men når det ikke sker, kan det kun være fordi, at Thomas Gyldals parti har taget Venstres politik til sig.
  Hvad ellers?

Prøv forskning gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement