Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

  Kritik af Foreningen Far

  Der er en række elementer i Foreningen Fars holdningsgrundlag, som beror på manglende indsigt i emnet børns trivsel og udvikling.

  1. Foreningen Far slår til lyd for, at det udelukkende er straffelovens rammer, der skal kunne udløse, at en forælder (far eller mor) mister retten til samvær med sit barn. Dette er udtryk for et meget ensidigt og indskrænket børnesyn, idet skadelig forældre adfærd IKKE begrænser sig til om der er afsagt en dom for eksempelvis vold eller overgreb. Når Foreningen Far udelukkende arbejder ud fra straffelovens rammer, så betyder det i realiteten at man sætter servicelovens børne- paragraffer ud af kraft. Serviceloven er den lovgivning som den sociale forvaltning i en kommune skal benytte når der skal undersøges om et barn lider overlast. Og denne servicelov er ikke begrænset til straffeloven. Hvis et barn mistrives kan en skole eller en daginstitution sende en underretning eller en bekymringsskrivelse til kommunens socialforvaltning, og det er så socialforvaltningens opgave at undersøge barnets forhold derhjemme. Hvis disse forhold skønnes at være til skade for barnets udvikling og trivsel kan kommunen lave en forældre evne undersøgelse. Hvis den undersøgelse viser mangel på forældre evne kan det udløse en tvangsanbringelse. Årsagerne hertil kan være mange, som ikke er omfattet af straffeloven. Der kan være tale om eksempelvis alkoholmisbrug, vold i hjemmet, psykisk sygdom såsom personlighedsspaltning, borderline, psykose eller psykopati. Hvis disse ting optræder i en grad, så en forælder ikke er i stand til at opfylde barnets basale behov om mad, tøj, søvn, forudsigelighed, tryghed og omsorg, så kan det betyde en tvangsanbringelse af barnet uden for hjemmet. Ingen af disse elementer er i sig selv omfattet af straffeloven. Man bliver ikke sat i fængsel fordi man drikker eller har en psykisk sygdom eksempelvis. Så når Foreningen Far mener, at det udelukkende skal være straffelovens bestemmelser, der skal være udløsende for at samværet stoppes, så udelukker man samtidig, at der kan skrides ind overfor anden form for skadelig forældre adfærd.

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement