Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

  • Bruno Skibbild Christensen · Cand.mag.

    Kritik af Foreningen Far

    2. Foreningen Far slår til lyd for, at man skal skride ind overfor falske anklager. Dette tillægger foreningen stor vægt i sin retorik. Men Foreningen Far gør sig ikke den ulejlighed at definere hvad en falsk anmeldelse egentlig er. I praksis bliver det til, at Foreningen Far mener, at alle de anklager, som er fremlagt og som ikke resulterer i en sigtelse og en dom er at betegne som en falsk anklage. Dette er et skævvredet billede, jf. ovenfor. Blot fordi en forældre adfærd ikke er omfattet af straffelovens paragraffer, så kan sandhedsværdien af anmeldelsen sagtens være til stede, idet anmeldelsen i stedet kan falde ind under servicelovens paragraffer, som kommunens socialforvaltning skal handle ud fra. Problemet er blot, at kommunens socialforvaltning ikke har adkomst til at skride ind over for samværsforældre, da deres adfærd reguleres af statsforvaltningen, der ikke følger serviceloven, men forældreansvarsloven. Og forældreansvarsloven opererer ikke med de samme parametre som serviceloven. Så når et barn opholder sig hos en bopælsforælder gælder kommunens sociallovgivning, og når det samme barn er på samvær hos den anden forælder gælder statsforvaltningens udøvelse af forældreansvarsloven. Disse to lovgivninger har ikke det samme børnesyn.

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement