Tak for dit engagement i vores fælleskab


Er du sikker på, at du vil anmelde denne kommentar?

 • Casper Udemark ·

  Vedtægter er vedtægter, men kan ændres

  Jeg kender intet som helst til problemerne i LMS, ud over hvad jeg kan læse her. Men jeg er selv aktiv i en patientforening (ME-Foreningen) og har været med i mange foreninger. Jeg har også være dirigent på generalforsamlinger.

  Med forbehold for min uvidenhed om LMS vil jeg sige følgende ud fra det som artiklerne fortækker:

  Det er min erfaring at rigtig mange mennesker ikke har den mindste indsigt i den basale jura som styrer en forening. Der forekommer også tit at ingen har forberedt sig på det de vil foreslå på generalforsamlingen. Men f.eks. skal indkomne forslag typisk indgå med en vis frist. Det er for at sikre at alle kan vide i forvejen hvad GF skal beslutte, så man ikke pludselig kan stille et forslag og kuppe det igennem.

  En generalforsamling er ikke suveræn, da den ikke bare kan sætte sig ud over vedtægterne, uanset om der er flertal for det. Generalforsamlingen er højeste myndighed, men spillereglerne står i vedtægterne.

  Kaotiske generalforsamlinger, som jeg heldigvis ikke har oplevet, skyldes ofte en kombination af utilfredshed med bestyrelsen og manglende kendskab til spillereglerne.

  Man kan ikke bare ignorere vedtægterne, sådan som der lægges op til i artiklen. Hvis der står at man skal være medlem i 6 måneder før man vælges til bestyrelsen, så kan jeg ikke se at man kan omgå det på nogen måde.

  Desuden er det ikke bestyrelsen der fortolker vedtægterne. Bestyrelsen bestemmer ikke på en generalforsamling.

  Så derfor handler det måske ikke om at bestyrelsen "holder rigidt fast i vedtægterne"? Men måske at medlemmerne har forholdt sig passivt?

  Så vidt jeg kan se, kan situationen ændres på to måder:

  1) Man sørger for at tilstrækkeligt mange kandidater stiller op til bestyrelsen. De skal selvfølgelig opfylde reglen om de 6 mdrs medlemskab.

  2) Man ændrer vedtægterne - hvilket f.eks. kan ske på en ekstraordinær generalforsamling.

  Begge dele kræver lidt forarbejde, hvilket nemmest sker ved at en lille gruppe mennesker sætter sig sammen i god tid og lægger en plan for hvad de vil opnå. Det kan ske åbent og med skriverier i f.eks. medlemsbladet, eller det såmænd også ske mere eller mindre hemmeligt, hvis man ønsker det.

  Mange vedtægter indeholder regler om tidlig frist for indkomne forslag, regler som gør det svært at ændre vedtægterne, og regler om at man skal være medlem i en vis tid for at kunne stemme på GF eller for at sidde i bestyrelsen.

  Alle disse regler er til for at forhindre kup, men de har en bagside, nemlig at de også kan forhindre nødvendig fornyelse. Derfor bør man tænke sig grundigt om før man indfører sådanne regler.

  Men de kan som regel ændres igen.

Prøv arbejdsmarked gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement