Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er for lav og vokser for langsomt

De seneste regnskabstal for 2016 viser en for lille stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse. Det understreger behovet for at fastsætte måltal for øget konkurrence.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget