Skatteministeriet søger fagligt stærke medarbejdere til styring og tilsyn med ministeriets regnskaber

Med regeringens plan 'Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021' er SKAT opdelt i nye styrelser under Skatteministeriet. De enkelte styrelser varetager driften af deres fagområder, mens departementet har ansvaret for den samlede koncernstyring. Koncernregnskab er et nyetableret kontor i departementet og vil fremadrettet stå for den overordnede styring af og tilsyn med ministerområdets samlede regnskaber og understøtte styrelserne i at forbedre regnskabsaflæggelsen. Ligeledes vil vi bistå ministeren med viden og løsningsforslag på et område med stor politisk bevågenhed. Vi vil opruste arbejdet med statens indtægtsregnskab og søger derfor nye kolleger.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget