Aktuelle Skattetal: Jobfradrag og beskæftigelsesfradrag gavner mest i landkommunerne

Det er personer i landdistrikterne, som opnår den største relative indkomstfremgang som følge af beskæftigelsesfradraget og jobfradraget.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget