Aftale om opfølgning på evalueringen af læreruddannelsen

Forligskredsen bag læreruddannelsen er enig om, at der er behov for at styrke læreruddannelsen.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget