Tommy Ahlers: Vi har brug for en endnu bedre læreruddannelse

En kommission skal se på, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden. Målet er at få en læreruddannelse på højt internationalt niveau. Vi har høje ambitioner for læreruddannelsen, og vi skal kunne tiltrække de allerdygtigste til uddannelsen. Det handler om vores børn, siger Tommy Ahlers.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget