Pressemeddelese Samuelsen Israel

Udenrigsminister Anders Samuelsen har i dag meddelt Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, at Danmark under den igangværende samling i FN’s Menneskerettighedsråd vil stemme nej til samtlige resolutioner under Rådets dagsordenspunkt 7, der omhandler situationen i Israel og de besatte områder.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget