Nyt medlem af DR’s bestyrelse

Tidligere minister Helge Sander indtræder nu i DR’s bestyrelse.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget