Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag som skal understøtte dansk økonomi

Med aftalerne er der enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Samtidig er der enighed om en række tiltag, der skal medvirke t..


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget