En international videnbalance

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget