Covid-19: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer

Virksomheder, der som følge af pludseligt opståede hændelser, ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har efterfølgende mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt ville skulle betale.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget