Socialfaglig hotline om corona er flittigt brugt

Mere end 110 om dagen har ringet til ny socialfaglig hotline i Socialstyrelsen om coronavirus.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget