Minister tilbyder fiskere henstand på lån

I lyset af den nuværende corona-krise åbner fødevareminister Mogens Jensen nu for muligheden for at give fiskere henstand på lån i 2020. Det sker for at holde hånden under erhvervets trængte økonomi.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget