Regeringens holdning til FN's komitéudtalelser

Regeringen offentliggør sin holdning til FN's Handicapkomités og FN's Børnekomités udtalelser vedrørende Danmark og andre lande.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget