Nye kræfter i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Uddannelses- og forsk-ningsministeren har netop udpeget den nye formand og fire nye medlemmer af rådet.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget