Flere penge til at opspore jordforureninger, der truer vandmiljøet

Regeringen og Danske Regioner er blevet enige om bruge 65 mio. kr. ekstra på de jordforureninger, som truer vores søer, vandløb og kystvande.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget