Kort fortalt: Overskud på sociale tilbud og udbetaling af udbytte

For kommercielle private virksomheder, der driver sociale tilbud, er der foreslået udbetaling af udbytte for 45 af i alt 161 virksomheder med et offentligt tilg..


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget