Lovforslag trækkes grundet behov for drøftelser om bedre alkoholbehandling som helhed

NYHED - Sundheds- og ældreministeren vil have en grundig drøftelse af, hvordan vi forbedrer rammerne og niveauet for alkoholbehandlingen i Danmark.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget