Tilbud kan tillade besøg, selvom ansatte er i risikogruppen

Beboere på sociale tilbud vil fremover ikke være afskåret fra at få besøg, selvom en af tilbuddets ansatte er i risikogruppen.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget