3F


3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet

3F til regeringen: Jeres politik svækker den sociale mobilitet

DEBAT: Der er kommet markant flere fattige børn, flere børn af kontanthjælpsmodtagere ender selv uden job, og samtidig spares der mere og mere på uddannelse. Regeringens politik gør det sværere at kravle op ad den social rangstige, skriver Per Christensen fra 3F.

3FA: Satspuljen skal finansieres via finansloven

3FA: Satspuljen skal finansieres via finansloven

DEBAT: Satspuljemidlernes formål er at komme de udsatte og svageste grupper i samfundet til gavn. Derfor nytter det ikke, at disse grupper også bruges til at finansiere ordningen, skriver Eva Obdrup, 3FA.