Børne- og UngdomsPsykiatrisk Selskab i Danmark


Psykiatere: Pas på med at sygeliggøre unge

Psykiatere: Pas på med at sygeliggøre unge

PSYKIATRI: Formand for børne- og ungepsykiaterne Anne Marie Råberg Christensen efterspørger plads til, at børn og unge får lov at være kede af det, uden at det skal sygeliggøres. Til gengæld skal de unge, som har reelt behov, have en bedre behandling.

Kræver adgang til Altinget | Social"
Børnepsykiatrien: Lad os begynde med at forebygge fejltagelser

Børnepsykiatrien: Lad os begynde med at forebygge fejltagelser

DEBAT: Psykiske lidelser kan ikke altid forebygges. Det kan fejltagelser i behandling derimod. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab opfordrer til øget fokus på faglighed og forskning samt en adskillelse af børne- og ungepsykiatrien fra voksenpsykiatrien.