Børn og unge


Socialborgmester: Anbragte børn bliver unge hjemløse

Socialborgmester: Anbragte børn bliver unge hjemløse

DEBAT: Når de anbragte unge flytter fra deres anbringelse, har de ofte ingen forældre eller voksne at spørge til råds. Det kan være en direkte trædesti til både hjemløshed og en tilværelse uden for fællesskabet, skriver socialborgmester Mia Nyegaard.

Stadig vold og trusler på Sjælsmark: R vil have Kriminalforsorgen ud

Stadig vold og trusler på Sjælsmark: R vil have Kriminalforsorgen ud

INDBLIK: Vold og trusler mellem beboerne udgør mere end en tredjedel af alle indberetninger fra Sjælsmark. Et udtryk for den vanskelige situation, som børnefamilierne har levet under, mener asylchef. R håber, antallet af sager vil falde, når familierne flyttes.

Kræver adgang til Altinget | Social"