Danmarks Evalueringsinstitut


EVA: Sådan får vi verdens bedste dagtilbud

EVA: Sådan får vi verdens bedste dagtilbud

DEBAT: Dagtilbuddene risikerer ikke at leve op til borgernes forventninger. Derfor skal politikerne have fire vigtige ting for øje, når de udformer den kommende børneplan, mener EVA.

EVA: Lad evalueringskulturen blomstre på blå stue

EVA: Lad evalueringskulturen blomstre på blå stue

DEBAT: Hvis de nationale læringsmål for alvor skal styrke den pædagogiske praksis i vuggestuer og børnehaver, skal kommunerne understøtte en stærk evalueringskultur i det enkelte dagtilbud, skriver Signe Bohm fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

EVA: Styrk videnskulturen i fremtidens dagtilbud

EVA: Styrk videnskulturen i fremtidens dagtilbud

DEBAT: Alt for mange pædagoger og pædagogiske konsulenter oplever, at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til, hvad der eksisterer af faglig viden på daginstitutionsområdet, skriver Signe Bohm fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).