Danske Handicaporganisationer


DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale

DH: Sæt en handicapmilliard af i den nye økonomiaftale

DEBAT: Sidste år overskred de fleste kommuner deres budget på handicapområdet, og i år er området underbudgetteret med 600 millioner. Skal man tage hånd om borgere med handicap, som der kommer flere af, må der øremærkes penge i økonomiaftalen, skriver Thorkild Olesen.