Satspulje


Aftalen er landet: Bredt forlig om fordeling af satspuljereserven

Aftalen er landet: Bredt forlig om fordeling af satspuljereserven

AFTALT: Regeringen og resten af Folketingets partier på nær Nye Borgerlige har besluttet at fordele penge fra resterne af satspuljen til udsatte i Grønland, ungekrisecentre, hjemløsefodbold og sikring af flere initiativer fra demenshandlingsplanen. 

Kræver adgang til Altinget | Social"
Reserven slår ikke til: DH vil have ny socialpulje på finansloven

Reserven slår ikke til: DH vil have ny socialpulje på finansloven

INTERVIEW: Satspuljereserven levner for få penge til nytænkende sociale projekter og kan ende som ekstra pengetank for skiftende regeringers socialpolitik, mener DH. Organisationen foreslår at reservere en pulje på finansloven til udvikling af nye projekter.

Kræver adgang til Altinget | Social"