Hjemløse


Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

DEBAT: En ændring af refusionsreglerne i retning af mere kommunal finansiering af herbergsophold vil formentlig øge incitamentet for at finde mere varige løsninger for hjemløse. Men der er også risiko for at klippe et stort hul i det nederste sociale sikkerhedsnet, skriver Lars Benjaminsen. 

Socialchefer: Kommuner spekulerer ikke i lange herbergsophold

Socialchefer: Kommuner spekulerer ikke i lange herbergsophold

DEBAT: Det giver hverken færre hjemløse eller flere billige boliger at straffe kommunerne på pengepungen. Det giver bare færre penge til at løse opgaven på hjemløseområdet, skriver Charlotte Markussen, direktør i Høje-Taastrup Kommune.

Selveje Danmark: Lange ophold på herberger gavner ingen

Selveje Danmark: Lange ophold på herberger gavner ingen

DEBAT: En stor gruppe af de mennesker, der i dag bor på herberger, burde i realiteten være visiteret til andre tilbud. Men så længe der ikke er nok billige boliger, kan en ændring i finansieringen øge presset på herbergerne, skriver Jon Krog fra Selveje Danmark.