Evidens


Nu skal effekten af sociale indsatser dokumenteres

Nu skal effekten af sociale indsatser dokumenteres

EVIDENS: Satspuljepartier indleder forhandlinger om halv mia. kr., som skal bruges til at udvikle og udbrede evidensbaserede tiltag på socialområdet.

Kræver adgang til Altinget | Social"