Evidens


Nu skal effekten af sociale indsatser dokumenteres

Nu skal effekten af sociale indsatser dokumenteres

EVIDENS: Satspuljepartier indleder forhandlinger om halv mia. kr., som skal bruges til at udvikle og udbrede evidensbaserede tiltag på socialområdet.

Kræver adgang til Altinget | Social"
BUP: Evidens skal mere i fokus på socialområdet

BUP: Evidens skal mere i fokus på socialområdet

DEBAT: Ikke alle forslag inden for børne- og ungesektoren er baseret på evidens og behov, men kun på gode intentioner – og derfor er ikke alle forslag lige gode. Det skriver Anne Marie Råberg Christensen og Hanne Børner, hhv. formand og næstformand i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.