Forebyggelse


Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

DEBAT: En ændring af refusionsreglerne i retning af mere kommunal finansiering af herbergsophold vil formentlig øge incitamentet for at finde mere varige løsninger for hjemløse. Men der er også risiko for at klippe et stort hul i det nederste sociale sikkerhedsnet, skriver Lars Benjaminsen.