Finanslov 2018


Finanslov sikrer historisk mange penge til de ældre

Finanslov sikrer historisk mange penge til de ældre

BAGGRUND: Kommuner styrer mod et historisk højt forbrug på ældreomsorg i 2018. Men trods stigende bevillinger er udgifterne per ældre faldet markant. Måske, for ingen kender de reelle beløb.

Kræver adgang til Altinget | Social"
Folketinget demonterer skattebombe under 700 daginstitutioner

Folketinget demonterer skattebombe under 700 daginstitutioner

LOVFORSLAG: Der er bred politisk opbakning til skattefritagelse af selvejende daginstitutioner, som dermed sidestilles med skoler, hospitaler og museer. Loven baner vej for ligeværdig konkurrence mellem offentlige og private institutioner, mener Selveje Danmark.

Kræver adgang til Altinget | Social"