Hvordan omsætter vi skåltalerne om børnefattigdom til virkelighed?