Psykiatri


Overlæge: Retspsykiatrien er blevet systemets fejeblad

Overlæge: Retspsykiatrien er blevet systemets fejeblad

KRONIK: Fåtallet af psykiatriske patienter begynder sygdomskarrieren i retspsykiatrien. Kunne det tænkes, at en del havner i kriminalitet på grund af pressede forhold på de psykiatriske afdelinger, skriver overlæge Hans Henrik Ockelmann.

Hæstorp: Lad regionerne få flere permanente midler til psykiatrien

Hæstorp: Lad regionerne få flere permanente midler til psykiatrien

DEBAT: Nye indsatser i psykiatrien har længe været finansieret af satspuljemidler, som udløber efter en årrække. Skal projekterne fortsætte, skal regionerne ofte tage pengene andre steder. Det skaber utryghed hos patienter og personale, skriver Sophie Hæstorp (S).