Artikel

Stor forskel på kontrol med bosteder og plejefamilier

Stor forskel på kontrol med bosteder og plejefamilier

SOCIALTILSYN: Ny evaluering varmer op til politiske forhandlinger om tilsynsreformen. Ministeren kræver mere ensartethed og systematik på tværs af de fem socialtilsyn. Og så vil hun se nærmere på private tilbud, som får flest løftede pegefingre af tilsynet.

Kræver adgang til Altinget | Social