Kronik


Socialarbejdere til regeringen: Hold fast i løftet om krisecentre til unge

Socialarbejdere til regeringen: Hold fast i løftet om krisecentre til unge

KRONIK: Regeringen lovede i 2018, at de ville etablere ungekrisecentre, hvor børn og unge i akut krise kan henvende sig døgnet rundt. Centrene vil være et reelt sikkerhedsnet for de allermest udsatte børn og unge, skriver 20 socialarbejdere.

Kræver adgang til Altinget | Social"
Kronik: En børnenes statsminister skal have mod til at tænke sig om

Kronik: En børnenes statsminister skal have mod til at tænke sig om

KRONIK: Socialdemokratiet skal passe på med at basere sin politik på målsætninger om færre eller flere anbringelser. Der er i stedet behov for at styrke samarbejdet mellem kommuner og forældre, skriver seniorforsker Anette Faye Jacobsen fra Institut for Menneskerettigheder.

Kræver adgang til Altinget | Social"