Debat


Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

Vive-forsker: Hjemløse risikerer at blive sendt fra herberg til gaden

DEBAT: En ændring af refusionsreglerne i retning af mere kommunal finansiering af herbergsophold vil formentlig øge incitamentet for at finde mere varige løsninger for hjemløse. Men der er også risiko for at klippe et stort hul i det nederste sociale sikkerhedsnet, skriver Lars Benjaminsen. 

Socialchefer: Kommuner spekulerer ikke i lange herbergsophold

Socialchefer: Kommuner spekulerer ikke i lange herbergsophold

DEBAT: Det giver hverken færre hjemløse eller flere billige boliger at straffe kommunerne på pengepungen. Det giver bare færre penge til at løse opgaven på hjemløseområdet, skriver Charlotte Markussen, direktør i Høje-Taastrup Kommune.

Nye Borgerlige-kandidat: Afskaf kontanthjælpen og nedlæg jobcentrene

Nye Borgerlige-kandidat: Afskaf kontanthjælpen og nedlæg jobcentrene

DEBAT: Landets jobcentre er kun til gavn for de ansatte sagsbehandlere og Djøf'ere, der herser rundt med syge borgere. Derfor skal jobcentrene nedlægges, kontanthjælpen afskaffes og førtidspensionen i stedet knyttes til statsborgerskabet og lægges i hænderne på lægerne, skriver Claus Bøgh Svenningsen.