Klummer


Harun Demirtas: Husk at hilse på den hjemløse mand

Harun Demirtas: Husk at hilse på den hjemløse mand

KOMMENTAR: Tre ud af fire hjemløse er mænd, og det er et tydeligt tegn på, at ligestillingsproblemer ikke kun rammer kvinder, og at der fortsat er ulighed i vores samfund og i vores sundhedsvæsen, skriver Harun Demirtas.

Kræver adgang til Altinget | Social"
Socialarbejdere til regeringen: Hold fast i løftet om krisecentre til unge

Socialarbejdere til regeringen: Hold fast i løftet om krisecentre til unge

KRONIK: Regeringen lovede i 2018, at de ville etablere ungekrisecentre, hvor børn og unge i akut krise kan henvende sig døgnet rundt. Centrene vil være et reelt sikkerhedsnet for de allermest udsatte børn og unge, skriver 20 socialarbejdere.

Kræver adgang til Altinget | Social"