DF: Vi skal respektere kønsforskellene

Pia Adelsteen Ligestillingsordfører, DF

DEBAT: Kønsneutralitet er en politisk idé, som Radikale og venstrefløjen forsøger at trække ned over hovedet på samfundet. Kønsforskellene er blandt de danske værdier, vi skal respektere, mener Pia Adelsteen, ligestillingsordfører for DF.

Af Pia Adelsteen 
Ligestillingsordfører for Dansk Folkeparti

Fra tid til anden hører man forargede stemmer i det politiske landskab, der forfærdes over, at man trækker bestemte kønsroller ned over hovederne på sagesløse børn ved at behandle og omtale dem som enten drenge eller piger.

I denne optik er ”virkeligheden”, herunder forestillingerne om køn, blot en politisk og social konstruktion, som det er op til de ”progressive” kræfter at omforme, så den stemmer bedre overens med deres politiske ideologi. Det er for mig at se det pureste nonsens, men mere om det senere.

Det er som oftest de Radikale, der gør sig til talsmænd for dette mærkværdige synspunkt, men SF og andre partier på venstrefløjen kan skam også godt være med.

Jeg husker for nogle år siden, da der i medierne var omtale af en børnehave på Nørrebro, der bekender sig til en ”normkritisk og kønsneutral” pædagogik, hvor man bevidst undgår at bruge betegnelserne dreng eller pige og i stedet for taler om børn eller venner, ligesom man opmuntrer de drenge, der har lyst til at gå med kjole, til at gøre det.

De Radikales daværende ligestillingsordfører, Sofie Carsten Nielsen, fandt denne tilgang ”forfriskende” og gav udtryk for, at hun gerne så flere danske institutioner, der arbejder normkritisk og kønsneutralt.

Man er blandt andet inspireret af udviklingen i Sverige, hvor nogle børneinstitutioner helt har droppet ”han” og ”hun” og i stedet kun opererer med intetkønsbetegnelsen ”hen”. Så langt er man dog mig bekendt ikke gået på nogen danske børneinstitutioner endnu. Svenskerne er som bekendt oftest nogle år foran, når det kommer til politisk korrekthed.

Påtvinger kønsneutralitet
Nogle vil nok spørge: Hvad er der nu så galt med, at en dreng gerne vil tage kjole på eller lege med dukker? Det er der såmænd ikke noget galt med. Børn – drenge såvel som piger – skal have lov til at lege med det, de har lyst til. Men det ændrer altså ikke ved, at der ér forskel på drenge og piger. Det kan politiske korrekte fantasterier ikke ændre på.

Børn bliver ikke imødekommet på deres egne præmisser af de Radikales og andres overdrevne og misforståede ideer om, at børn kun er lige, hvis drenge lærer at være piger, og omvendt. Det er en håbløs tankegang. Det giver ikke meget mening, hvis eksempelvis børnehavers tilgang til børnene skal underlægges en politisk konstrueret idé om, at drenge og piger er ens. Selvfølgelig er de ikke det, og vi skal respektere forskellene. Vi skal ikke, hverken pædagogisk eller politisk, presse en politisk korrekt kønsrolle ned over hovedet på børn og unge mennesker.

Et opgør med danske værdier
Om end jeg på ingen måde kan tilslutte mig de Radikales synspunkter, må man anerkende, at der ikke er tale om en finke, der er røget af panden. De Radikale har en ambition om at fremme kønsneutralitet i hele samfundet, ikke blot i forhold til børneinstitutioners pædagogik. Man ønsker også kønsneutrale pas og CPR-numre, ligesom man ønsker et kønsneutralt vielsesritual.

Det hele er en del af de Radikales opgør med kernefamilien, ægteskabet og de traditionelle kønsroller. Det er alt sammen værdier, som jeg og mine kolleger i Dansk Folkeparti, anser for at være nogle af de bærende i det danske samfund, og som vi kæmper for at bevare og styrke.

Forrige artikel Danner: Ligestilling kræver et opgør mod kvindevold Næste artikel Socialdebatten sætter fokus på ligestilling Socialdebatten sætter fokus på ligestilling
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.