Mercado og Løkke åbner velfærdsoffensiv: 1 mia. til udsatte børn

BLØDE PAKKER: Regeringen vil prioritere én milliard på finansloven til tidlig indsats. Størstedelen skal gå til bedre normering i vuggestuer med mange børn fra sårbare familier.

Børnehuset Gaia på Amager dannede fredag formiddag scene for lanceringen af en velfærdsoffensiv fra regeringens side.

I hvert fald betonede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foran det fremmødte pressekorps, at oprydningen efter Thorning-Schmidt-regeringen nu er overstået, og at tiden er inde til også at bruge penge på fremtidssikring af velfærden.

"Nu er vi i en fase, hvor vi kan begynde at opruste," lød det fra statsministeren, som var flankeret af børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Finanslovssæsonen skudt i gang
Regeringen ventes at fremlægge finanslov i slutningen af næste uge og åbnede ballet i onsdags med et løfte om 400 millioner kroner ekstra til kulturen.

Oprustningen fortsætter nu med en prioritering på én milliard kroner på finansloven til at styrke den tidlige indsats over for børn fra sårbare familier.

Forskningen viser, at de første 1.000 dage af et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Derfor har regeringen døbt initiativet '1.000-dages-program – en bedre start på livet'.

"Det går godt i Danmark, beskæftigelsen stiger, og der er flere muligheder end nogensinde før, men hvis ikke man har sine faglige færdigheder på plads, bliver man sat af toget ind i fremtiden. Så når nu forskningen viser, at de første 1.000 dage er skelsættende, er det jo der, vi skal sætte ind," sagde Lars Løkke Rasmussen.

460 flere pædagoger
Der er tale om 'nye penge', som ifølge udspillet skal udmøntes over fire år på finansloven.

Størstedelen – 760 millioner kroner – går til flere pædagoger i dagtilbud med mange 0-2-årige børn fra sårbare familier. Midlerne tildeles institutioner, der har mindst 25 procent børn med friplads – og rækker ifølge regeringens beregninger til 460 uddannede pædagoger i de 450 daginstitutioner, der matcher kriterierne.

"Børnepolitikken er jo løftestang for socialpolitikken i det her tilfælde. Når jeg kommer rundt og møder ekstremt udsatte mennesker, er et fællestræk, at de fortæller om en rigtig svær barndom. Så hvis vi skal ændre i barnets livsbane, så barnet ikke ender med en anbringelse, i hjemløshed eller misbrug, så skal vi starte tidligt," siger Mai Mercado.

115 millioner kroner afsættes til indsatser i hjemmet i barnets første tre år, herunder screening, dialog og vejledning af forældre. Derudover afsættes 45 millioner kroner til sundhedsplejen, der skal omsættes til flere besøg efter det første år hos sårbare familier.

Samtidig foreslår regeringen at afsætte 75 millioner kroner til styrket efteruddannelse af dagplejere og pædagoger, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare familier.

Dækker 14 procent af daginstitutionerne
Udspillet er en opfølgning på sidste års politiske aftale om dagtilbud – 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet' – som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Radikale og Socialdemokratiet.

Læs mere: 24 nye initiativer skal give bedre dagtilbud og mere fleksibilitet

Dengang blev der afsat 85 millioner kroner årligt til en ansøgningspulje til ansættelse af flere pædagoger i daginstitutioner med mange udsatte børn. Mai Mercado understreger, at regeringens initiativ oven i den eksistrende pulje vil betyde, at 14 procent af landets daginstitutioner har mulighed for at få mere personale.

Læs mere om regeringens udspil her.

Forrige artikel Nationalt råd skal skabe rene linjer om ny teknologi til magtanvendelse Nationalt råd skal skabe rene linjer om ny teknologi til magtanvendelse Næste artikel Mere barsel, ret til deltid og afskaf kontanthjælpsloftet: Her er Kristendemokraternes valgoplæg Mere barsel, ret til deltid og afskaf kontanthjælpsloftet: Her er Kristendemokraternes valgoplæg